gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Metoda Salomona opiera sie na przypuszczeniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Metoda Salomona opiera się na przypuszczeniu, że wrzodziejąca powierzchnia rakowa wydziela do, wewnątrz żołądka wydzielinę zawierającą białko w większej ilości niż w przypadkach wrzodu oraz nieżytu żołądka. Znaczna zatem ilość białka w zawartości żołądkowej na czczo ma przemawiać za rakiem. Wykonanie: dla wyłączenia białka pochodzącego z pokarmów otrzymuje chory w przeddzień badania pokarmy przeważnie płynne, bezbiałkowe. Wieczorem przepłukuje się bardzo dokładnie żołądek wodą, aż popłuczyny staną się zupełnie przejrzyste. Nazajutrz rano na czczo przepłukuje się go ponownie kilkakrotnie 400 ml fizjologicznego roztworu soli kuchennej i w op łuczynach oznacza się ilość- azotu metodą Kjeldhala oraz białka w albuminimetrze Esbacha. Chory jest podejrzany co do raka żołądka, jeżeli opłuczyny po dodaniu odczynnika Esbacha natychmiast mętnieją, a także gdy zawierają w 100 ml ponad 20 mg azotu. Badania kontrolne potwierdzają prz eważnie doniosłość próby z odczynnikiem Esbacha dla rozpoznania raka żołądka. Natomiast mniej pewne są wyniki badań opluczyn co do ilości azotu. Ujemną stroną próby Salomona jest ta okoliczność, że w przypadkach dużego zalegania pokarmów w żołądku dokładne jego wypłukanie wymaga bardzo długiego czasu i nieraz osłabia chorego tak silnie, że cały zabieg trzeba przedwcześnie przerwać, a to uniemożliwia wykonanie próby. Próba Wolff-Junghansa polega na tym, że ilość rozpuszczonego białka w soku żołądkowym po próbnym śniadaniu Ewald-Boasa jest wysoka w achlorhydria na tle raka żołądka i niska we wszystkich przypadkach braku wolnego kwasu solnego pochodzenia nierakowego. Wykonanie: przesączoną zawartość żołądkową, wydobytą w godzinę po próbnym śniadaniu Ewald-Boalsa, rozlewa się do probówek w ilościach 1 mI, 0,5 mI, 0,2 mI, 0,1 mI, 0,05 mI, i 0,025 mI, do każdej probówki dodaje się przekroplonej wody do 10 mI i po dokładnym skłóceniu nawarstwia się ostrożnie. Ilość białka rozpuszczonego w soku oznacza się tym stopniem rozcieńczenia, w którym po dodaniu odczynnika nie powstaje już w probówce pierścieniowate zmętnienie. Jeżeli np. w probówce z rozcieńczeniem soku 1:200 pierścienia białkowego już się nie otrzymuje, to badany sok zawiera rozpuszczonego białka 200. [patrz też: medicover kraków ruczaj, włóknik, Warszawa włóknik ]

Tags: , ,

No Responses to “Metoda Salomona opiera sie na przypuszczeniu”

  1. Old Man Winter Says:

    Chory powinien leżeć na boku.

  2. Leo Says:

    Article marked with the noticed of: psycholog dziecięcy[...]

  3. Thrasher Says:

    Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

Powiązane tematy z artykułem: medicover kraków ruczaj servenon opinie włóknik