gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Posts Tagged ‘rtg pantomograficzne cena’

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Udar niedokrwienny dotyka rocznie ponad 400 000 osób w Stanach Zjednoczonych i nie ma bezpośredniego leczenia w celu zmniejszenia stopnia uszkodzenia neurologicznego. Angiografia mózgowa przeprowadzona wkrótce po wystąpieniu udaru wykazuje zamknięcie tętnicy w 80 procentach ostrych zawałów.2,3. Trombolityczna kanalizacja zamkniętych tętnic może zmniejszyć stopień uszkodzenia mózgu, jeśli zostanie dokonana przed zakończeniem procesu zawału. Ponieważ krwotok śródmózgowy był częstym powikłaniem zgłaszanym we wczesnych próbach leczenia trombolitycznego, 4,5 zastosowanie rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu ludzkiego (t-PA) do trombolizy tętnicy mózgowej wymaga starannej oceny zarówno ryzyka, jak i potencjalnych korzyści. Bezpieczeństwo stosowania dożylnego t-PA w leczeniu ostrego niedokrwienia mózgu było wcześniej badane w dwóch otwartych badaniach zwiększających dawkę, 6,7, które podkreślały bardzo wczesne leczenie – w ciągu 90 i 180 minut od wystąpienia udaru – do zmniejszyć ryzyko krwawienia i zmaksymalizować potencjał powrotu do zdrowia. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rtg pantomograficzne cena’

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

U niektórych jednak dzieci i młodych ludzi pozostaje ona nadal i często ulega dalszemu przerostowi, doprowadzając do znacznego powiększenia objętości całego migdałka. Jaka jest rola fizjologiczna migdałków, nie jest dotychczas wyjaśnione. Wiemy tylko, że odgrywają one pewną rolę obronną w stanie zapalnym zwłaszcza w pewnych chorobach zakaźnych. Prawdopodobnie istnieje też pewne ich działanie na ogólny rozwój i wzrost, gdyż u dzieci z dużym przerostem migdałków obserwujemy zahamowanie wzrostu. Usunięcie zaś nad miernie powiększonych migdałków daje bodziec do szybszego wzrostu dziecka, rozwoju ogólnego. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rtg pantomograficzne cena’

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Skłon tułowia do przodu jest ograniczony i odległość palców od ziemi wynosi 40 – 50 cm zamiast, jak prawidłowo, 10 – 20 cm. Wyprostowanie jest prawie zawsze utrudnione i często udaje się tylko dzięki oparciu rąk o uda. Znaczne przesunięcie kręgosłupa do przodu jest związane ze skróceniem tułowia i zapadnięciem do miednicy (objaw teleskopowy Turnera). Części miękkie brzucha i lędźwi tworzą nieprawidłowe fałdy . Skutkiem dużej lordozy mięśnie prostujące grzbietu wystają daleko do tyłu i między fałdami mięśni , tworzy się głęboki rowek. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rtg pantomograficzne cena’

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Po opróżnieniu się żołądka z masy kontrastowej w przypadkach raka stwierdza się nieraz plamy cieniowe, zależne od resztek masy kontrastowej zalegających w zagłębieniach wrzodziejącej powierzchni raka. W przypadkach raka rdzeniastego, skłonnego do rozpadu, spostrzega się niszę rakową, zależnie od wypełnienia masą kontrastową części raka ulegającej głębokiemu owrzodzeniu, W odróżnieniu od niszy wrzodowej nisza rakowa ma nieregularny zarys brzegów, w jej otoczeniu nie ma ruchów robaczkowych, a naprzeciwko niej nie ma kurczowego zaciągnięcia wskazującego jakby palec na niszę; często nie ma także fałdów otaczającej błony śluzowej. Znacznie trudniej, nieraz wprost nie da się rozpoznać badaniem radiologicznym ograniczony rak włóknisty, który nie wywołuje ubytku. Niekiedy na myśl o nim naprowadza zupełny i stały brak ruchów robaczkowych w pewnej ograniczonej części ściany żołądka, zależny od rakowego jej zesztywnienia. W przypadkach w óknistego raka odźwiernika wzbudza podejrzenie spłaszczenie na krzywiźnie mniejszej kąta między trzonem a częścią odźwiernikową. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries