gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wariant GADL1 i odpowiedź na terapię litu w zaburzeniu dwubiegunowym typu I AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pacjent z oceną Alda od 0 do 5 jest klasyfikowany jako mający słabą odpowiedź na lit; osoby z wynikiem 6 do 10 są klasyfikowane jako mające odpowiedź. Wartości P dla najbardziej znaczącego SNP, rs17026688, wynosiły 2,03 x 10-33 w panelu A, 5,50 x 10-37 w panelu B, 1,52 x 10-23 w panelu C i 9,19 x 10-18 w panelu D. 294 pacjentów, którzy dostarczyli próbki do badania powiązań genomewidu, miało jednorodne tło genetyczne i nie było ze sobą powiązane (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). SNP na chromosomie 3p24.1 wykazały związek z odpowiedzią na lit w znaczeniu dla genomu (P <6,9 x 10-9), bez żadnego innego regionu chromosomu wykazującego znaczące powiązanie (Figura 1). (Podsumowanie statystyk ze studium asocjacji genomewidu można znaleźć w bazie danych genotypów i fenotypów [dbGaP] Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej, numer dostępu phs000692.v1.p1.) Dwa SNP w szczególności, rs17026688 i rs17026651, które znajdują się około 7,2 kb osobno w intronach genu kodującego białko o podobnej do dekarboksylazy glutaminowej (GADL1), wykazało najsilniejsze asocjacje, z punktem odcięcia od 5 do 6 (P = 5,50 x 10-37 i P = 2,52 x 10-37 , odpowiednio). Najwyższa czułość i specyficzność odpowiedzi na lit wynosiły odpowiednio 93% i 85% dla rs17026688 oraz 93% i 86% dla rs17026651 w tym punkcie odcięcia (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Następnie, w pierwszej kohortie replikacyjnej, genotypowaliśmy rs17026688 i rs17026651, razem z flankującymi SNP w GADL1, które wykazały znaczenie dla genomu w kohorcie do odkrycia. Zarówno rs17026688, jak i rs17026651 wykazały najsilniejsze asocjacje w teście replikacji (P = 9,19 × 10-15 dla obu SNP). Rozkłady częstości występowania alleli w górnych SNP nie różniły się istotnie pomiędzy badaniem asocjacji genomewidu i próbkami replikacji. Wartości P dla rs17026688 i rs17026651 w połączonej serii, obejmujące 394 badanych pacjentów, wynosiły odpowiednio P = 1,66 × 10-49 i P = 7,07 × 10-50 (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Powiązanie między stanem allelu i stanem odpowiedzi w połączonych seriach wykazało wartości P odpowiednio 6,69 × 10-62 i 8,30 × 10-63 dla dwóch SNP z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Zaobserwowaliśmy, że dwa SNP były w wysokim lub absolutnym nierównowadze powiązań (kohorta odkrycia, r2 = 96,6%, pierwsza kohorta replikacji, r2 = 100%).
Wśród 24 pacjentów w drugiej kohorcie replikacyjnej (badanie kontrolne), dwa górne SNP również były w kompletnym braku sprzężenia. Wszyscy 16 nosicieli alleli odpowiedzi wykazywało dobrą odpowiedź (całkowita punktacja Alda, 8 do 10), a wszystkie 8 nosicieli nie miało słabej odpowiedzi (całkowita liczba punktów Alda, 0 do 3) (tabela S6 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: kość łódeczkowata, medicover kraków ruczaj, flunarizinum wzf ]

Tags: , ,

No Responses to “Wariant GADL1 i odpowiedź na terapię litu w zaburzeniu dwubiegunowym typu I AD 7”

  1. Tan Stallion Says:

    Milo sie czytalo

  2. Swerve Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do poradnia dietetyczna warszawa[...]

  3. Capital F Says:

    Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: flunarizinum wzf kość łódeczkowata medicover kraków ruczaj