gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wariant GADL1 i odpowiedź na terapię litu w zaburzeniu dwubiegunowym typu I AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Badanie powiązania genomewidu (z 394 pacjentami) i badanie kontrolne (z 24 pacjentami) osiągnęły akceptowalną moc statystyczną odpowiednio 85% i 95% (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Tabela 2. Tabela 2. Rozpowszechnienie alleli rs17026688, zgodnie z odpowiedzią na terapię litu. Przeprowadziliśmy dalsze analizy rs17026688, aby przetestować związek między tym SNP a odpowiedzią na leczenie litu (Tabela 2). Aby ocenić wpływ innych czynników, które mogą przyczynić się do odpowiedzi na lit, przeprowadziliśmy analizy logistyczno-regresyjne na danych pochodzących od wszystkich 394 pacjentów (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Stwierdziliśmy, że allel T odpowiedzi w rs17026688 był związany ze znacznie lepszą odpowiedzią na lit, niż alternatywny allel (P = 3,39 × 10-32, iloraz szans, 111,87, 95% przedział ufności [CI], 51,14 do 244,73 dodatnia wartość predykcyjna, 83%, 95% CI, 76 do 88). Ponadto pacjenci z szybkim cyklem (bez względu na stan genetyczny) wykazywali nieco lepszą odpowiedź na lit, niż ci bez szybkiej zmiany cyklu (P = 8,47 x 10-4, iloraz szans, 3,88, 95% CI, 1,75 do 8,59). Stosując ten sam model regresji logistycznej, stwierdziliśmy, że pozostałe 21 flankujących SNP wykazywały nominalną istotność lub brak znaczenia, gdy były warunkowane na rs17026688 (P> 0,002 dla wszystkich porównań) (Tabela S8 w Uzupełniającym dodatku).
Resekwencjonowanie GADL1
Ponieważ SNP, które wykazywały najsilniejsze skojarzenia, znajdowały się w intronach GADL1, następnie szukaliśmy lokalnych wariantów, które mogłyby wpłynąć na ekspresję GADL1. My losowo wyselekcjonowaliśmy z kohorty odkrywkowej 94 pacjentów z odpowiedzią na leczenie litu i 94 pacjentów bez odpowiedzi na analizę sekwencji egzonów, granic między intronem a egzonem i regionem 2 kb stanowiącym część promotora GADL1. Znaleźliśmy 32 polimorfizmy genetyczne, w tym 1-zasadną delecję w intronie 8 GADL1 (IVS8 + 48delG) (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). Genotypowaliśmy ten wariant w próbkach od wszystkich 418 pacjentów w kohortach do wykrywania i replikacji i stwierdziliśmy, że jest on w zupełnej nierównowadze z rs17026688.
Wpływ wariantu IVS8 + 48delG
Aby przetestować wpływ wariantu IVS8 + 48delG na składanie RNA informacyjnego GADL1 (mRNA), określiliśmy izoformy mRNA przy użyciu testu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą w dwóch liniach komórek nerwowych pochodzących z glejaka.23,24 linia (GBMS1R1) zawiera wariant IVS8 + 48delG, a drugi (GBM8401) niesie dwa niezmutowane allele. Wykryliśmy dwie izoformy mRNA GADL1: GBM8401 eksprymował główną izoformę mRNA (499 pz) zawierającą eksony 5 do 10 (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym)
[więcej w: technozbyt, zespół stevensa i johnsona, medicover katowice chorzowska ]

Tags: , ,

No Responses to “Wariant GADL1 i odpowiedź na terapię litu w zaburzeniu dwubiegunowym typu I AD 8”

 1. Damian Says:

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 2. Pluto Says:

  Article marked with the noticed of: hologramy cena[...]

 3. Maksymilian Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 4. Slow Trot Says:

  Article marked with the noticed of: szkła kontaktowe[...]

 5. Old Man Winter Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: medicover katowice chorzowska technozbyt zespół stevensa i johnsona